همکاری با ما

از کلیه دوستانی که در زمینه طراحی اسلامی فعالیت می کنند و مایل هستند که آثار خود را با هدف ترویج فرهنگ شیعی نشر بدهند دعوت به همکاری می نماییم. بدیهیست که در صورت پذیرفته شدن اثر ارسالی به سایت به قید قرعه سه روز اقامت رایگان در مشهد به فرد هنرمند تعلق خواهد گرفت.